• Tuyển Kỹ Thuật Thi Công Điện Nước Công Trình

    Hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên kỹ thuật thi công điện nước với ít nhất là 2 năm kinh nghiêm, số lượng là 7 người. Có kỹ năng xử lí tình huống thực tế khi thi công tại công trường, có thể đi làm theo công trình các tỉnh.

    11/02/2017 13:31:43

  • Tuyển Nhân Kinh Doanh

    Do nhu cầu mở rộng thị trương trên cả nước nên công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh: Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh đang có để mở rộng cơ hội bán hàng trong ngành hàng mãy nước nóng.

    11/02/2017 13:25:40